Koblingsrådet ble startet i august 2022. Det består av en til to ansatte fra hver av medlemsbedriftene i NExTdigital.
En av målsetningene til NExTdigital er å nå ut til enda flere ansatte i medlemsbedriftene og skape større verdi og mer relevant innhold for flere.
Koblingsagentene vil være et bindeledd mellom NExTdigital og sine egne bedrifter.
De er oppdatert på det som skjer i nettverket og kan formidle kunnskap og kompetanse tilbake til egen bedrift, samtidig som de er med på å forme hva NExTdigital setter på agendaen

Dersom du er NExTdigital medlem, vet du hvem koblingsagenten i din bedrift er?