Ulrik Vikrem Rosmæl kommer fra Trondheim og er 23 år. Han befinner seg på siste studieår og tar en bachelor innen økonomi og entreprenørskap ved NTNU. Dette studieløpet dekker et bredt spekter av tema og resultatet av endt studium gir egentlig ingen spesifikk tittel. Derfor tror Ulrik at denne pilot-internshippen hos NExTDigital gir han en unik mulighet til å stille sterkere inn mot jobbmarkedet.
- Ved å være «hands-on» vil jeg og Lars få muligheten til å være svært involvert og ikke minst bidra i en fremoverlent og dyktig bedrift. Gjennom hyppig eksponering av medlemsbedriftene tror jeg også vi får innsikt i et bredt spekter av bransjer og det vil uten tvil kunne gi muligheter for veien videre. Det viktigste for meg er selv om vi er studenter, så er det avgjørende at vi faktisk får muligheten til å bidra. At resultatet ved endte 10 uker faktisk kan bli noe som NExtDigital ønsker å videreutvikle. Om man ikke skulle komme fram til noe ekstraordinært er det ingen tvil om at Kine og Lin kommer til å sette oss på prøve. Gleder meg til å begi meg ut på ukjent terreng og ser fram til mye lærerikt, sier Ulrik Vikrem Rosmæl 

Lars Dybwad kommer fra Steinkjer nærmere bestemt Ogndal og er 24 år. Lars går siste året på markedsføring, innovasjon og ledelse ved NTNU. Samarbeid og utveksling av ideer og kulturer har alltid engasjert Lars og er en essensiell del i dannelsen av yrkeslivet hans.
- Jeg føler meg svært heldig som har fått sjansen til å bli med på dette pilot internshipet. Det er veldig spennende siden dette er både nytt for NExTdigital og for meg som ikke har jobbet innen et slikt felt før. Jeg har troen på at Kine og Lin sine kunnskaper og erfaringer kommer til å veilede meg i dette internshippet, og at jeg som person kan utvikle mine egne kompetanser ut ifra dette. Det er forventet at vi presterer, men rom for å feile, noe som jeg setter pris på og mener er en vital del av et sunt arbeidsmiljø. Jeg tror kunnskapen jeg har fått fra NTNU kommer til å bli tatt godt i bruk, så jeg føler meg selvsikker på at internshippet kommer til å gå bra, sier Lars Dybwad.