Kari Aina er selv initiativtaker til det globale smartby-programmet (United Smart Cities), som i dag består av over 1000 byer i hele verden. Siden høsten 2018 har hun bidratt sterkt til at Ålesund (sammen med Giske og Sula) har blitt tatt opp i nettverket, samt også får verdens andre Smart Sustainable City Lab. Hun er selv opprinnelig fra Ålesund, og uttrykker stor begeistring over mulighetene som finnes her.   

En av hjertesakene hennes er at samarbeid er vinn-vinn, og gjør verden til et bedre sted. Her ligger det også enorme forretningsmuligheter, som næringslivet, akademia og det offentlige kan realisere i fellesskap. Forretningspotensialet knyttet til FNs bærekraftsmål er nylig beregnet til hele 12 trillioner USD (atten nuller, for den som måtte lure)! På høstsamlingen vil Kari Aina fortelle om hvilke forretningsmuligheter byen og regionen vår nå får gjennom FN Smart City-satsningen.


Dette er Smart Cities:

  • FNs smartbynettverk skal sikre bærekraftig by- og regionsutvikling.
  • En smartregion er en region som bruker digital teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne og drifta av samfunnet mer produktivt. Det handler om å gjøre kommunale tjenester smartere.
  • Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle. Miljøet skal simulere og visualisere trafikkavvikling, vannforsyning og strømforbruk på helt nye måter.
  • Mer enn 1000 byer er nå tatt opp i FN-programmet Smart Cities. Analysen som FNs ekspertene gjør ved hjelp av innsamling av data, skal brukest til å gi kommunene et tallbaser grunnlag for videre arbeid. Dette kan lette arbeidet med å peke ut felles mål og retning og sikre et systematisk arbeid opp mot FNs bærekraftsmål.