Det hjelper selvsagt at de er et sammensveiset team som  begge har jobbet i lengre tid med formidling. Sunniva er en kjent formidler av realfag og teknologi i Norge, og er stadig å se på TV, radio. Anders har skrevet mye kode til større open source-prosjekter, og har i flere år undervist programmering på universitetet. I dag leder han et maskinlærings-team i tech-startupen Cognite, som han har vært med å bygge opp fra 30 til over 400 ansatte.

Kodekurs for ikke-kodere tok sikte på å skape bevisstgjøring, kompetanseheving og formidle av erfaringer og praktiske tips.

Deltagerne hadde svært ulik bakgrunn, alt fra divisjonsleder, styremedlem, student, ulike roller innen IT, men alle med nysgjerrighet for temaet.

- Hadde egentlig ingen forventninger. Programmert litt python før. Veldig fint å få noe konkret å jobbe med og ikke bare lage små-program med ingen nytte. Veldig bra gjennomført digitalt, inspirerende og dyktige folk, uformelt og gøy med oppgaver å løse mellom kursene. Kunne kanskje vært to dager mellom kursene. Litt liten tid til oppgaver når man jobber ved siden av. Håper absolutt på flere lignende og videregående kurs, sier kursdeltager Lars Petter Emblem.

Vi skal kjøre et betydelig mer omfattende kodekurs (3x2 dager) og fastsetter nå datoer for neste runde ganske snart - det er litt spenning involvert i å sette tidspunkt for et kurs vi ønsker å tilby fysisk også! Husk altså at dato ikke i lenken ikke er bekreftet :-) 

Følg med under Hva skjer og på digitale flater.