20 deltagere hovedsakelig fra våre medlemsbedrifter stilte opp med tusj og papir for å trene på å tegne ikoner, prosesskart og få det visuelle alfabetet forbedret.

Et kurs som lett forbindes med fysisk deltagelse ble gjennomført som en lek på Zoom. Annette Haugen i VisFas har laget et morsomt og faglig bra digitalt opplegg. Vi har fått tilbakemelding fra mange om at dette var kjekt og nyttig. Det stilles langt høyere krav til enkel og effektiv kommunikasjon i dag enn tidligere. Tegninger og andre visuelle verktøy som er tilpasset ditt opplegg kan være en god støtte for å lykkes med både møtet, workshopen, samtalen, foredraget eller undervisningen både fysisk og digitalt.

Kurset var delvis sponset av Møre og Romsdal fylkeskommune og BIO2-ordningen. Det var åpent for alle og gjennomført digitalt.