Vi jobber for å samle ledere for faglig påfyll, relevant møteplass og gode diskusjoner. Ledere erkjenner at iverksettingsevne er avgjørende for å lykkes med strategiske endringer. Likevel erfarer mange ledere at det er krevende å oppnå ønskede endringer, som mange erfarer må utformes og revurderes langt hyppigere enn tidligere. Økende endringstakt er resultatet av eksempelvis globalisering, digitalisering, fusjoner og oppkjøp, det grønne skiftet og enda flere. Lederoppgaven må løses hver dag, med små og store utfordringer. Sammen kan vi utvikle oss til enda bedre ledere! 

Status per nå er at vi jobber med å sette sammen en styringsgruppe, som skal være med å sette agendaen. 


Er du interessert i å være en del av mellomlederforumet? Fyll ut din kontaktinfo, så sender vi mer informasjon!