Møretrygd er forsikringsselskapet for Nordvestlandet. Selskapet legger sin stolthet i å kjenne sine kunder som strekker seg ut over hele regionen, med kontorer i Ålesund, Fosnavåg, Volda og agentkontor i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord.   

Kundene til Møretrygd er rederi, bedrifter, gårdbrukere og private. Produktene er komplette forsikringsløsninger som dekker kundene sine behov - god dekning til konkurransedyktige priser. Alle kundene har sin personlige rådgiver med spisskompetanse på sitt forsikringsområde.

- Som et av de største og desidert mest kundenære forsikringsselskap på Nordvestlandet så er et medlemskap i NExTdigital en naturlig del av den langsiktig strategien til Møretrygd. Det er spesielt to faktorer som er viktig for å være en attraktiv arbeidsplass og forsikringstilbyder: Tillit og trygghet. I regi av NExTdigital ser vi frem til å knytte sterkere bånd til de andre medlemmene og styrke vår region, sier administrerende direktør Bjarte Vindenes

-Vi ønsker å investere i kompetansebygging og erfaringsutveksling med andre virksomheter på tvers av bransjer og være med på digitaliseringen av regionen. Vi ser det som spennende å bli med på å lære sammen med andre og bli utfordret på hvordan digitalisering kan virke inn på vår virksomhet, uttaler leder Privat og Bedrift, Camilla Hoddevik.


Hjertelig velkommen inn i NExTdigital! Vi heier på Møretrygd og er stolte av å være på samme lag.