I løpet av kick off 2021 fikk vi etablert 12 ulike forum. Forum er en fasilitert og varig møteplass med spissede tematikker eller fagfelt. Her deles kunnskap og erfaringer på tvers av bedrifter. Temaene er mange, brede og smale, noen ganger med eksterne foredragsholdere og andre ganger ikke. Her er det deltagerne i forumene som setter retning og tema for innholdet.

Hvert forum er knyttet opp mot en teams gruppe med lav terskel for deling av både stort og smått. 
Flere av medlemmene "shopper" litt rundt og er derfor medlem i flere av gruppene, noe som absolutt er ønskelig.  

Har du funnet ditt hjem, eller har du en kollega eller ansatt som fremdeles leter? Ta kontakt med Lin, så blir hun med deg på "shopping" :)