Martin Söndergaard er forsker ved Stockholm School of Economics - Center for Consumer Marketing. Forskningen til Martin bruker en tverrfaglig tilnærming mellom markedsføring, strategi og samfunnsansvar, med vekt på hvordan bedrifter kan finne løsninger som maksimerer overskuddet og samtidig påvirker samfunnet og miljøet. Først på dagen vil ha fortelle om viktigheten av kommunikasjon for å gjøre bærekraft lønnsomt, så vil Martin gå mer i dybden i denne workshopen.

I workshopen vil du få lære å identifisere mulige bærekraftsinitiativer som din bedrift kan jobbe med, og deretter gjøre en analyse og sammenligning av alternativene. Hovedmålet er ikke å finne de beste svarene på så kort tid, men at du skal få prøve å gå gjennom prosessen for å komme frem til alternativene, slik at du dele og kan nyttiggjøre deg av denne kunnskapen videre.

Les mer og meld deg på her!