NExTdigital styrker laget

Nishani har de siste fem årene jobbet i teknologibedriften Solwr. Nå er hun i gang med nye utfordringer, og Nishani skal jobbe med å koble sammen folk i næringslivet på Sunnmøre. - Vi hadde 18 sterke søkere til stillinga, og at vi klarte å lande Nishani er vi råstolt over, forteller daglig (g)leder Kine Berild Norheim. – Hun er fantastisk dyktig, og har en unik kombinasjon av å ha en egen evne til å «connecte» med folk, samtidig som hun er utrolig strukturert, kreativ og morsom.  Hire people smarter than you, er et godt utsagn, som passer perfekt her! 

 

- Jeg er glad i Ålesund kommune og i regionen vår. Det er sentralt at vi har dyktige, bra folk for å bygge et sterkt og attraktivt arbeidsliv her vi bor, sier Nishani. - Til syvende og sist handler det om folka, og hvis vi kan bidra til å koble folk og bedrifter for å dele og bygge ny kunnskap og innsikt sammen, tror jeg det kan være en viktig del av oppskrifta for at vi skal lykkes sammen, fortsetter hun.  - I NExTdigital er vi opptatt av å være bygge en kultur med tillit og tilhørighet som grunnpillarer, slik at vi får realisert mer av det vi brenner for: nyskaping gjennom anvendt teknologi, forteller daglig (g)leder Kine Berild Norheim. - Vi brenner for at NExTdigital skal være en katalysator for økt innovasjonsevne - og takt - for medlemmene, gjerne gjennom anvendelse av teknologi. Kine mener at nøkkelen til å lykkes med det handler aller mest om mennesker, og ikke teknologi.


 I Solwr hadde hun stillingen Head of projects, og har jobbet mye med blant annet produktstrategi og teknologiutvikling. Nå gjør hun et lite retningsskifte og begynte fra 1 mars i stillingen som leder for Koblingsmagi™ i NExtdigital. Nishani er utdanna innen økonomi og endringsledelse, med en bachelor fra Høgskolen i Ålesund i økonomi og administrasjon og en MBA fra Hawaii Pacific Univeristy. Hun har jobbet i ulike teknologiselskaper i en årrekke før hun i 2018 flyttet tilbake til Sunnmøre, og begynte å jobbe i bedrifta vi i dag kjenner som Solwr.

 

Solid base av fremoverlente medlemmer motivert for samarbeid

Kompetansenettverket NExTdigital skaper møteplasser der nåtid møter framtid der mennesker fra ulike virksomheter går sammen, hever kunnskap og deler kompetanse for å finne løsninger på digitale utfordringer og bidra til et framtidsretta næringsliv i regionen. Nettverket består av deltakere fra flere ulike bransjer, og er både private og offentlige aktører med ulik størrelse og profil. Vi står alle overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon, og er overbevist om at vi er bedre sammen enn hver for oss.

 

NExTdigital skal være en katalysator for kunnskap, og en arena for utveksling av erfaringer. Nettverket skal preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. Vi lærer av hverandre, av våre samarbeidspartnere, og av andre personer og organisasjoner.

 

Historien

NExTdigital ble stiftet våren 2017, og var i utgangspunktet et samarbeid mellom teknologibedriftene DRIW, Viddal Automasjon, Avento, Racer og Tafjord. Formålet var å samarbeide om å finne best mulige digitale løsninger, samt å styrke og spre kunnskap om teknologimiljøet i regionen.

 

Siden oppstarten har flere nye medlemmer kommet til, og NExTdigital har en tverrfaglig profil og har valgt seg ut et tydelig samfunnsoppdrag, gjennom å fokusere på å styrke kunnskap og samarbeidskultur i regionen vår. Per i dag har nettverket, som er non-profit,  23 medlemmer som varierer i bredt i både fagfelt og størrelse.Et scoop

Ellers det er gledelig at vi har svært høy aktivitet i nettverket for tida, så vi må hele tiden utfordre oss selv og hvordan vi jobber, slik at vi ikke ender opp som flaskehalser. Vi har massevis av kunnskapssultne nerder i fagfelt som spenner fra maskinlæring, cybersikkerhet, strategisk HR og merkevarebygging – og mange flere til. At vi kan være en arena for nærmest et utvida fagmiljø forteller mange av medlemmene våre er høyrelevant, da mange ofte er relativt ensomme i sitt fagfelt i små- og mellomstore bedrifter.

 

Kontaktinfo

Nishani Krishnarajah nishani@nextdigital.no  930 01 350

Kine Berild Norheim kine@nextdigital.no 971 85 531