Innovasjonskultur, design thinking, EU-midler, prosjektmetodikk, visualisering, endringsledelse og VR/AR er noen eksempler på temaer det nå kan komme nye arbeidsgrupper om - nå ønsker vi oss innspill på hva er du interessert i, og hva bedriften din trenger å lære mer om. Send dine tanker til oss på post@nextdigital.no, eller ring oss for en liten prat om det du har på hjertet.

I januar fikk vi inn nesten femti forslag til arbeidsgrupper i NExTdigital. Etter at alle bedriftene hadde stemt på sine favoritter, satt vi igjen med ti. Av disse kom ni godt i gang, mens den ene nå starter på ny frisk, med flere nye medlemmer. En av de andre har jobbet målrettet med et case, og bestemte seg nylig for at de nå runder av i denne omgang. De opplever å ha kommet i mål med det de ønsket å lære mer om. En av gruppene deler seg trolig opp i to, og vi vil også opprette 3-5 nye.

Alle gruppene har nå høstet erfaringer rundt både det faglige og det praktiske knyttet til å lære sammen på denne måten. En nøkkellærdom har vært at spissing av tema fungerer godt - jo spissere, jo bedre. Fra NExTdigital sin side har det vært et bevisst valg å la gruppene selv ta ansvar for innhold, koordinering, arbeidsform og ansvarsfordeling. Hensikten har vært å sikre forankring, kreativitet og bred involvering av deltakerne, uten å legge føringer for hva som er riktig eller galt. Her finnes det ingen fasit, og den utforskende tilnærmingen er en viktig del av DNA-et til NExTdigital. For noen grupper har dette fungert godt, andre har hatt utfordringer. Videre i neste fase vil gruppene få noe mer veiledning, oppfølging og struktur - både fordi det nå er et naturlig neste steg, og fordi det er viktig å sikre at kompetanseheving og fellesprosjekter kommer flest mulig i medlemsbedriftene til gode. 

Vi gleder oss til en spennende og lærerik høst, som kick-startes med arbeidsgruppesamling 21. august. Sett av datoen, program og påmeldingslink kommer snart!