Det er alltid motiverende å høre om suksesshistorier hvor man kjenner deltagerne og hvor man selv føler eierskap, og disse prøver vi å dele med nettverket så ofte vi kan. Arbeidsgruppen "Kunstig intelligens og maskinlæring" som består av tverrindustrielle deltagere fra medlemsbedriftene Avento, NTNU, Optimar  har jobbet på et konkret case som NTNU presenterte til gruppen høsten 2019. Caset kommer fra IT bedriften iSi AS og Arvid Gjerde AS som er Norges største rekkverksentreprenør. Arvid Gjerde har i over 40 år sikret norske veger og reddet liv. Arvid Gjerde har en unik løsning som de bruker når de setter opp rekkverk langs norske veier og bruer. iSi AS har utviklet et komplett produksjonssystem for Arvid Gjerde som brukes gjennom hele tilbuds- og produksjonsprosessen og i oppfølging av utførte oppdrag.

I 2019 avdekket Statens Vegvesen en rekke feil på rekkverk, og har etterlyst gode løsninger for rekkverkskontroll. I samarbeid har Statens Vegvesen, NTNU, Arvid Gjerde og iSi funnet en løsning hvor målet er å avdekke feil på rekkverk langs veier automatisk ved bruk av maskinlæring og bildegjenkjenning, hvor altså arbeidsgruppen er en del av "task forcen" for å løse utfordringen. iSi AS, som har utviklet deler av teknologien, kan du lese mer her. iSi har også fått støtte fra Innovasjon Norge til dette prosjektet.

- Vi er imponert over hvor mye verdi som er kommet ut av samarbeidet mellom NTNU, Arvid Gjerde, ISI, NTNU, Statens Vegvesen og NExTdigital arbeidsgruppen som fokuserer på maskinlæring, forteller Ottar Osen fra NTNU. - Man har fått testet kritiske deler av teknologien og sett at det det nye systemet har stort potensiale for å korte ned tiden brukt på søk etter mangler, redusert ressursbruk, høyere kvalitet på inspeksjonene samt betydelig økt sikkerhet for både vedlikeholdsarbeidere og trafikanter, forteller Osen videre. 

Dette fruktbare samarbeidet har også ført til flere sommerjobber for studenter ved NTNU (les mer her), et avsluttet masterarbeid innen maskinlæring, en masterstudent har blitt rekruttert til fast stiling inne i Romsdals vakre omgivelser og institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU Ålesund har planer om både masteroppgaver og å ta inn caset i sine studieprogram, noe som åpner for at studentene får reel trening i forretningsutvikling og bekrefter atter en gang at Campus Ålesund er Norges mest næringsnære campus.

Har du en case eller problem i din virksomhet som du vil ha løst? Kanskje er det akkurat problemet en av våre arbeidsgrupper trenger for å bli enda bedre i sine fagfelt, og ta med "hjem" til seg selv. Ta gjerne kontakt med hege@nextdigital.no eller kine@nextdigital.no - så ser vi hva vi finner ut av sammen!

Les mer om arbeidsgrupper her.