Med 50 ansatte fordelt på sju lokasjoner, er Wattn er det største strømselskapet på Nordsvestlandet. Gjennom smarte digitale løsninger får kundene full oversikt og kontroll over eget strømforbruk. Et smartere strømforbruk reduserer ikke bare strømregningen, det er også supert for miljøet!

Wattn står midt i en større endringsreise der vi både skal integrere flere strømselskaper, men samtidig også bygge et nytt kundeorientert og innovativt markedsselskap. Digital forretningsutvikling er en viktig del av denne reisen og kompetanse på digitalisering vil være helt avgjørende for vår konkurranseevne fremover. Ved å delta i NExTdigital får vi økt vår interne kompetanse på ulike «digitale» områder. Vi får også dele erfaringer og innsikt på det digitale området med andre virksomheter i ulike bransjer.  I Wattn tror vi på samhandling og deling,  og at vi blir sterkere sammen, sier CEO Wattn Øystein Vikingsen Fauske.

Vårt medlemskap i NExTdigital gir oss en god arena for både å bygge kompetanse og bidra til felles læring sammen med de andre medlemsbedriftene i regionen, sier CDO Wattn Thomas Fossum. 

Velkommen skal dere være Wattn, godt å ha dere på laget!