Styret i NExTdigital har besluttet å jobbe med ytterligere spissing av nettverkets aktiviteter, i tillegg til at vi jobbet med tydeliggjøre NExTdigitals "magi". Hvor er vi i dag og hvor skal vi fremover?

Dette var tema for strategisamlingen i Geiranger, der styre og administrasjon var samlet for å dele resultater, refleksjoner og ikke minst valgte metodikker og strategier for å gjennomføre en strategisamling.

Så hva kan man forvente å få ut av et døgn sammen? Vi var så heldige å få med oss NTNUs stipendiat Mari Liavaag Holm til å fasilitere samlingen. For oss handlet denne samlingen om å "ta en fot i bakken" - hva har fungert bra så langt? Hva skal vi fortsette med, hva skal vi gjøre annerledes? Og ikke minst: hvor skal NExTdigital fremover. Det uttalte målet for strategisamlingen var å sette retning for NExTdigitals arbeid og aktiviteter i tiden fremover, mer spesifikt i et 1-års perspektiv og i et 3-års perspektiv. 

Et styre er også et team, og da er det viktig å jobbe for å få teamet til å fungere optimalt sammen. Derfor la vi også inn sosiale aktiviteter for å få bli kjent med hverandre utenfor møterommet og i en annen kontekst. Vi var så heldige å være første gruppe til å teste Via Ferrata i Geiranger. I planlegging av samlingen ble det tatt spesielt hensyn til at deltakerne representerer ulik grad av erfaring med og kunnskap om «det indre liv» i NExTdigital. Noen av deltakerne er helt ferske, mens andre har vært med siden etableringen.

Hva er strategi? 

Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål. 

Øvelser, verktøy og fokus

Øvelsene ble både planlagt for og presentert med i stor grad åpne spørsmål og få rammer. Dette kommer med både fordeler og ulemper. Ulempen med et slikt valg kan være at diskusjonene kan bli brede heller enn spisset, og at man potensielt trenger mer tid til å komme frem til en endelig konklusjon enn hvis rammene ble satt på forhånd. Fordelen er at det gir et rom for å «hente ut» den enkelte deltaker sine åpne refleksjoner og både bevisste og ubevisste antakelser. Ved å slippe disse til i samlingen får man en mulighet til å – fra et potensielt bredt spekter av ulike utgangspunkt – i samarbeid kunne skape en omforent og felles retning. Gitt formålet med samlingen falt valget på å fokusere på fordelene en slik inngang til diskusjonene kunne by på.

Etter en kort introduksjon ble deltakerne invitert til å dele forventningene de tok med seg inn i denne samlingen. Formålet med øvelsen var å slippe til alles tanker, samt å eventuelt avdekke betydelig variasjon i deltakernes forventninger. Vi jobbet i tre hovedbolker:

 • Takeoff  - Oppvarming og åpning
  • I denne fasen forberedte vi og gjennomførte takeoff. Vi så bakover i tid. Vi snakket om dagens situasjon. Og vi løftet forsiktig blikket mot fremtiden. 
 • Åpen mulighetsfase 
  • I denne fasen satt vi fokus på mulighetene for NExTdigital i tiden som kommer. Vi la her igjen begrensende faktorer utenfor rommet.   Dermed ga vi plass til inspirasjon og kreativitet.  
 • Landing 
  • Mange tanker ble tenkt og uttalt i den åpne mulighetsfasen. 
   Det hadde frem til nå blitt definert få rammer og begrensninger rundt diskusjonene. I denne fasen var det på tide å begrense og spisse. Vi skulle inn for landing. 

De to siste årene har organisasjonen fokusert på utvikling av konsepter og merkevarebygging, etablering av rutiner og så videre. Vi har gått fra åtte til sytten medlemsbedrifter og har besluttet at retningen vi er på veg i skal fortsette, dog mer en enda tydeligere spiss:

Et sunnmørsk spleiselag:

"Nyskaping gjennom anvendt teknologi - bygd på samarbeid mellom selskaper og industrier"

Bli med oss på en liten bil(ledlig) reise: Veien vi kjører på er på Sunnmøre, og resten av verden er tett på. hvis NExTdigital bilen, er merket nyskaping gjennom anvendt teknologi, og "under panseret" finner du vårt kjernefokus* for våre aktiviteter: vi skal legge til rette for læring om og fokus på psykologisk trygghet, vi anerkjenner verdien av og jobber for å bygge tilhørighet; i arbeidsgruppene våre, i nettverket og regionen vi bor i. Vi vet at lykkes vi med det skjer det noe med kunnskapsdelinga mellom mennesker, og da er det også vårt oppdrag å skape arenaer hvor dette kan få blomstre. Skal alle de flotte NExTdigitalerne får lov til å jobbe med nyskaping gjennom anvendelse av teknologi, trenger vi ledere som våger og vil, modige ledereLedere som tør å gå foran, og vise at nyskaping er viktig - og at det viktigste verktøyer for å lykkes med det gjennom anvendelse av teknologi er gjennom fokus på folka. Det er de som er selve gullet i alle organisasjoner. Det får vi til gjennom et sett av ulike aktiviteter som dere kan se beskrevet i bildene under.

Bli kjent med styret

Styret i NExTdigital består av Sofie Fylling Helland (DRIW), Geir Balsnes (styreleder), Marielle Furnes Mannseth (Ålesund Framtidslab - U4SSC ip),  Bjørn-Petter Haugen (Sparebanken Møre), Torill Standal Eliassen (Avento), Øystein Vikingsen Fauske (Ekornes), Elin Slinning Hessen (Tafjord) og Rolf Petter Waage (Optimar). I månedene fremover vil vi også presentere korte intervju med styremedlemmene våres. Hva gjør de til daglig, hvorfor engasjerer de seg i NExTdigital og hva mener de er det viktigste med nettverket?

*kjernefokuset er basert på avhandlinga og formidlinga av forskninga til daglig leder Kine Berild Norheim. Ta kontakt for faglig grunnlag.