Det er gledelig å oppleve stort engasjement og entusiasme, og vi vil følge opp alle gruppene ekstra i løpet av de nærmeste ukene. Flere har nå hatt sitt første møte - blant annet gruppen for IoT og sensorikk, som møttes hos Ekornes for noen dager siden. Vi har lagt ut en samlet oversikt over status og gruppemedlemmer på fellesområdet vårt i Teams. Du kan logge inn eller be om tilgang her, om din arbeidsgiver er med i NExTdigital.

Gruppen for Innsikt og prediktiv analyse/datafangst/BI har tatt initiativ til deling på tvers, allerede fra starten av, og inviterer alle interesserte i medlemsbedriftene inn til sitt første gruppemøte. Det skal finne sted hos Tafjord 13.02, kl 12-14.30. Meld deg på til cso@tafjord.no om du ønsker å delta. Programmet er lagt ut her og på Teams.