Avtalen er særlig knyttet til satning på bærekraft og FN-prosjektet Smart Sustainable City LAB Ålesund, og vi gleder oss til å følge (og delta i!) det videre arbeidet. Du kan lese mer på nyealesund.no og se videointervju her.