Tussa er et ledende energi- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor i Ørsta kommune og rundt 200 ansatte innen kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon. Selskapet leverer ren, fornybar energi fra 22 vannkraftverk, fibernett i alle de syv kommunene på Søre Sunnmøre, IT-tjenester fra eget datasenter, og installasjonstjenester til private og bedrifter.

Tussa sin visjon er å skape framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og konsernet feiret nylig 70-årsjubileum.

- Vi ser fram til å samarbeide, utveksle erfaringer og dele kompetanse i et spennende nettverk, forteller regnskaps- og digitaliseringssjef Knut Øyvind Myklebust.  - Medlemskapet i NExTdigital er et steg i å virkeliggjøre visjonen vår, og å være med å legge til rette for ei samfunnsutvikling til det beste for regionen.

Hjertelig velkommen som medlem, vi gleder oss til å ha dere med på laget i 2020!