Mantraet i NExTdigital er nyskaping gjennom anvendt teknologi og vi ønsker å se dette materialiserer seg og allerede til forrige semester var et rammeverk klart. Inspirert av både Spotify, teamforskning og designtenkning ble det utviklet et rammeverk for arbeidsgruppene. Vi tror dette kan få ulike mennesker med forskjellig utdanning, bedriftskultur og stammespråk til å lettere jobbe sammen i arbeidsgruppene. Å følge gruppene, lytte til deltakerne og være "besatt" av å skape verdi er også nøkkelord. 

Sammen med Sofie Fylling Helland, markedssjef i Driw og styremedlem i NExTdigital, har vi etter noen runder med prøving og feiling i hvordan best mulig fasilitere arbeidsgruppenes prosesser en modell - eller "one pager" - for å forenkle noe av arbeidet deres. Det er også et poeng å ha noen like rammer for å gjøre det enkelt å se gruppene i sammenheng med hverandre. 


Er du interessert i å vite mer om det å være med i en arbeidsgruppe - eller å være medlem i NExTdigital? Gi et vink til hege@nextdigital.no eller kine@nextdigital.no.