Medlemmene våre har ønsket seg ulike forum! Intensjonen er mer varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt.

Vi ser for oss at det kan komme en rekke arbeidsgrupper med utspring fra disse forumene. Per i dag har vi to forum som begynner å finne sin form. 

Forum for maskinlæring har allerede møttes tre ganger og har ca 20 deltagere. Hovedmålet er å etablere et lokalt knutepunkt for praksis og kunnskapsutvikling på kunstig intellingens og maskinlæring. – Kunstig intelligens forandrer verden og Sunnmøre må ta del av dette enorme skiftet. Å skape kompetanse på tvers av bedrifter gjennom NExTdigital i et slikt nettverk for maskinlæring er viktig for å holde oss oppdaterte og fremme i skoa. Vi er begeistret for å lansere dette nettverket og bygge opp aktiviteter i tiden fremover, forteller initiativtaker og NExTdigitaler Pål Haugen, som til daglig jobber i Furuno. Med seg har han også Sevrin Sadjina fra SINTEF.  Bedriften din må ikke være medlem i NExTdigital for å delta i maskinlæringsforumet. Vi tenker at gjennom deltakelse i et slikt nettverk vil verdien med et medlemskap åpenbare seg for de fleste beslutningstakere. Meld din interesse for å delta her.

Vi er i støpeskjeen med å etablere en LederLAB i nettverket, og en særs kompetemt styringsgruppe skal holde i det sammen med oss som jobber i NExTdigital. LederLAB er ment å være en faglig møteplass der vi setter ledelse på agendaen. Vi tror at det vil komme flere forum som har fokus på ulike deler av ledelse med tiden, men frem til jul setter vi rammene nokså bredt og gjør oss erfaringer sammen på hvor vi vil videre. Den første "leveransen" deres er arrangementet "Hva nå, sjef?" som finner sted 12 august på Pir. Meld deg på til forumet her og til mini-konferansen her!

Savner du en møteplass for ditt fagfelt? Ta kontakt med kine@nextdigital.no eller slå på tråden, så tar vi en kaffe!