Fra avfall til nye bærekraftige råstoff.

Bingsa Gjenvinning ble omdannet til aksjeselskap fra juni 2019 og gjennomgikk de to påfølgende årene en solid snuoperasjon i driften.
Fra 1. januar 2022 samlet Bingsa Gjenvinning og ÅRIM seg i et nytt miljøselskap.

Selskapet er et kompetansesenter som legger vekt på miljøvennlig og effektiv drift.
Samlet er vi et av nordvestlandets største miljøselskap og en totalleverandør innen avfallsløsninger for nærings- og husholdningskunder.

 Bingsa Gjenvinnings eierstrategi har tre hovedmål:

  • Gode og effektive tjenester til innbyggerne til akseptabel pris
  • Lokal verdiskaping som sikrer avkastning på investerte verdier
  • Redusere klimautslipp, samt øke graden av gjenbruk og gjenvinning.

- Jeg ser fram til, og håper jeg vil kunne både lære av og bidra opp mot forumet Bærekraft og teknologi.
Jeg vil etter hvert kunne bidra med både erfaring og kompetanse jeg har opparbeidet meg gjennom min stilling som miljørådgiver i Bingsa Gjenvinning/ÅRIM, og som medlem av blant annet  «bærekraftsgruppen» i det midtnorske nettverket beståande av representanter fra 12 avfallsselskap, sier Natalie Østrem.

Les mer om Bingsa gjenvinning | ÅRIM her.