FLAKK GRUPPEN er et familieeid konsern med hovedkontor i Ålesund. Gruppen har ca. 850 ansatte og rundt 38 selskaper og lokasjoner rundt om i verden. 

Flakk gruppen har allerede koblet seg på flere av forumene i NExTdigital.
- Vi har store vekstambisjoner innen alle våre forretningsområder og det jobbes med mange spennende prosjekter som omhandler innovasjon. Rett kunnskap er grunnlaget for gode beslutninger, og vi må tilrettelegge for grenseløs nytenking for å oppnå innovasjon. Vi gleder oss til å utfordre, men også bli utfordret på tvers av bransjer og forretningsområder, sier IT Manager Svenn Magnus Runde.

Hjertelig velkommen som medlem, vi er glade for å ha dere med på laget!