AI Engineering | Teknologitrender 2022

Hvordan få kunstig intelligens til å fungere i praksis med hjelp av AI-metodikken.

Alle episoder for Teknologitrender 2022

Teknologitrendene satt i sunnmørsk kontekst

Teknologitrendene satt i sunnmørsk kontekst

Få Gratners 12 trender oppsummert på 33 minutter!

Se foredrag
Data Fabric

Data Fabric

Hvordan sette data i system med hjelp av kunstig intelligens og automatiserte algoritmer.

Se foredrag
Cybersecurity Mesh

Cybersecurity Mesh

Uavhengig om du er på en PC eller mobil så skal sikkerheten din ivaretas, tjenestene som blir brukt skal være trygge uansett hvor dem ligger.

Se foredrag
Privacy-Enhancing Computation

Privacy-Enhancing Computation

Hvordan personlige data skal beskyttes og behandles på en sikker måte av de som har innhentet data.

Se foredrag
Cloud-Native Platform

Cloud-Native Platform

Hvordan applikasjonsutviklere skal sørge for at tjenestene de leverer alltid er tilgjengelig for brukerne.

Se foredrag
Composable Applications

Composable Applications

Hvordan sette sammen en prosessorientert løsning som henter opp det riktige datasettet i applikasjonen til en hver tid.

Se foredrag
Decision Intelligence

Decision Intelligence

Hvordan bruke kunstig intelligens til å bidra med beslutninger på bestemte kriterier.

Se foredrag
Hyperautomation

Hyperautomation

Hvordan sette i gang automasjon på alle forretningsområder og på tvers av selskapet for å gjør oss mer effektive.

Se foredrag
AI Engineering

AI Engineering

Hvordan få kunstig intelligens til å fungere i praksis med hjelp av AI-metodikken.

Se foredrag
Distributed Enterprise

Distributed Enterprise

Hvordan en virksomhet planlegger, utfører og kontrollerer formidling og transport av produkter til sine kunder.

Se foredrag
Total Experience

Total Experience

Hvordan kan vi sette sammen tjenester for å skape gode kunde- og ansattopplevelser på tvers av flater, som igjen skaper tillit og lojalitet.

Se foredrag
Autonomic Systems

Autonomic Systems

Hvordan et autonomt system kan ta avgjørelser om egne handlinger mens det utfører en operasjon uten å påvirkes direkte av en operatør. Det å for eksempel lære roboter å modifisere seg selv sånn at de tilpasser seg.

Se foredrag
Generative AI

Generative AI

Hvordan benytte teknologien bak kunstig intelligens til å jobbe automatisk med å produsere (nytt) innhold basert på tidligere arbeid.

Se foredrag

Årets trender er fordelt på tre kategorier

1: Data

1: Data

Vi må evne å sette data i system med hjelp av kunstig intelligens og automatiserte algoritme. Samtidig må vi sørge for at det skaper trygghet hos brukerne gjennom å levere sikkerhet på alle nivåene data blir lagt igjen. Å skape tillit til data er grunnlaget for alle de fire trendene i første kategori.

2: Endringsvillig og rask

2: Endringsvillig og rask

Er ikke det veldig sunnmørsk å ta en mulighet så raskt du ser den? Disse trendene setter lys på å operasjonalisere kunstig intelligens for å effektivisere virksomheten. Vi må med andre ord forstå det vi har, tenke smart og annerledes, så kan vi sette sammen nye måter å jobbe på slik at vi raskere oppnår gevinst.

3: Smart vekst

3: Smart vekst

Evner vi å kombinere disse trendene vil det gjøre virksomheten i stand til å maksimere verdiskaping. Ved å binde sammen mennesker og kunstig intelligens får vi brukt digitale teknikker på en smart måte. Dette vil få utvikling til å gå automatisk, og varene og tjenestene våre vil alltid være tilgjengelig på kundens premisser.