Fellesnevner for alle som er med i arbeidsgruppa Forretningsutvikling er at de til daglig jobber med innovasjon, forretningsutvikling  og etablering og klargjøring av forretningsideer til markedet. En perfekt sammensatt gruppe av næringsliv, akademia og offentlig -  såkalte trippel helix modell for innovasjon.

Arbeidsgruppa består av dyktige folk fra Jets, Mittet, Sparebanken Møre, den nyetablerte strømleverandøren K4 (foreløpig navn), Ålesund Kommune og NTNU. 

Semesteret starter med å se på teknologitrendene identifisert av Gartner, for deretter finne ut hvordan best practice bedrift Vipps arbeider på konseptutvikling. Dette er digitale meetups som alle er hjertelig velkommen til å delta på. Etter å ha sett på mulighetene i trendene og casestudie av Vipps er det på tide å jobbe med case fra egne bedrifter. 

Sjekk altså på Hva skjer og bli med på digitalt meetup:

Teknologitrender 2021 - 10. februar 11:00-12:30

Vipps Apponnement - 15. februar 10:00- 11:00