Vi har en lang og tradisjonsrik historie, og nå retter vi blikket fremover.  Med begeistring presenterer vi vår nye fremtidsrettede
identitet som styrker vår strategi og fremhever kulturen vår, slik at vi kan bli et enda bedre forsikringsselskap, for både eksisterende og nye kunder, sier Bjarte Vindenes, CEO Granne forsikring. 

Selskapet er en betydelig aktør innen marin forsikring, men har store ambisjoner om å bli en sterk og synlig aktør også innenfor privat- og bedriftsmarkedet. Vi er i kraftig vekst i det private markedet og de siste 12 månedene er vi det 4. raskest voksende selskapet innenfor forsikring av hus og bil på landsbasis (tall hentet fra Cicero Markedsrapport januar 2022). Dette er imponerende når vårt geografiske nedslagsfelt kun er her på Nord-Vestlandet forteller Camilla Hoddevik, Leder Privat og Bedriftsmarked.

Granne forsikring utgjør i dag det største forsikringsmiljøet mellom Bergen og Trondheim med sine 31 ansatte, kontorer i Ålesund, Fosnavåg, Volda og tilstedeværelse i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord.

Som en del av vår nye identitet vil våre kunder også møte nye nettsider og digitale tjenester for enda bedre kundeopplevelser, forteller Camilla Hoddevik, Leder privat og bedriftsmarked i Granne forsikring.

Vi i NExTdigital gleder oss til å følge dere videre på reisen, og håper dere vil dele erfaringer og gode tips med oss fremover!

Du kan lese mer om Granne forsikring her, og sjekk gjerne ut denne filmen.