NExTdigital-kulturen

NExTdigital er et nettverk som skaper møteplasser der nåtid møter fremtid, og der mennesker fra ulike virksomheter sammen finner løsninger på digitale utfordringer. Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Gjennom aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling på Sunnmøre, ønsker vi å bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv i vår region. Nettverket består av deltakere fra flere ulike bransjer, og er både private og offentlige aktører med ulik størrelse og profil. Vi står alle overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon, og er overbevist om at vi er bedre sammen enn hver for oss. NExTdigital skal være en katalysator for kunnskap, og en arena for utveksling av erfaringer. Nettverket skal preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. Vi lærer av hverandre, av våre samarbeidspartnere, og av andre personer og organisasjoner.

Lynrask intro til NExTdigital

Historien

NExTdigital ble stiftet våren 2017, og var i utgangspunktet et samarbeid mellom teknologibedriftene DRIW, Viddal Automasjon, Avento, Racer og Tafjord. Formålet var å samarbeide om å finne best mulige digitale løsninger, samt å styrke og spre kunnskap om teknologimiljøet i regionen. Anja Solevågseide fikk rollen som daglig leder, og gjorde sammen med initiativtakerne en stor innsats for å få nettverket i gang. Siden den gang har flere nye medlemmer kommet til, og NExTdigital har fått en tverrfaglig profil og et tydelig samfunnsoppdrag.

Tilbakeblikk

I september 2017 arrangerte NExTdigital sin første konferanse i samarbeid med Campus Ålesund; Future Talks - Next Tech. Neste konferanse var Future Talks - Move Your Brand sammen med Norwegian Rooms Cluster i februar 2018. Se foredragene under:

Geir Balsnes | Gartner Group

Geir Balsnes | Gartner Group

Digital investering må fokusere på langsiktig transformasjon.

Se foredrag
Silvija Seres | TechnoRocks

Silvija Seres | TechnoRocks

Digital endringstakt og vilje.

Se foredrag
Arne Krokan | NTNU

Arne Krokan | NTNU

Teknologi som endrer samfunnet.

Se foredrag
Tarjei Vassbotn | Disruptive Technologies

Tarjei Vassbotn | Disruptive Technologies

Hva er Internet of Things, og hva betyr det for deg?

Se foredrag
Helle Hoem-Martinsen | Cisco

Helle Hoem-Martinsen | Cisco

Sterke designmiljøer som konkurransefortrinn.

Se foredrag
Silje Vallestad | Seriegrunder

Silje Vallestad | Seriegrunder

Robotene kommer.

Se foredrag
Steffen Viddal | Viddal Automation

Steffen Viddal | Viddal Automation

Industri 4.0 i praksis.

Se foredrag
Rebecca Sandstø | Revolve NTNU

Rebecca Sandstø | Revolve NTNU

Fra 57 studenter til ferdigbygd bil på 8 måneder.

Se foredrag
Paul Ahlgren | Amazon Web Services

Paul Ahlgren | Amazon Web Services

Hvordan vil skyen påvirke din fremtidige business?

Se foredrag
Eirik Norman Hansen | Itch Design

Eirik Norman Hansen | Itch Design

Fra pompel og pilt til roboter. Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av kundeopplevelser.

Se foredrag
Andrea Muttoni | Amazon

Andrea Muttoni | Amazon

Amazon Alexa. How does voice service transform customer experience?

Terje Woldseth | Avento + Racer

Terje Woldseth | Avento + Racer

De hotteste trendene innen norsk e-handel.

Se foredrag
Geir Ove Pedersen | Geeohsnap

Geir Ove Pedersen | Geeohsnap

Ord fra munnen - Influencer Marketing og hvorfor det fungerer.

Se foredrag
Jeanette Dyhre Kvisvik | Villoid

Jeanette Dyhre Kvisvik | Villoid

Nye generasjoner og sosiale medier endrer spillereglene.

Se foredrag
Ida Breivik og Harriet Wright | IBM Norge

Ida Breivik og Harriet Wright | IBM Norge

Fusjon av mennesker, kultur og teknologi.

Se foredrag
Stig Kleive | Kvikkas

Stig Kleive | Kvikkas

Fra mediestorm til omfavnelse av digitale muligheter i mediebransjen.

Se foredrag
Daniel Kring Belert | Northern

Daniel Kring Belert | Northern

Fra lys til livsstil.

Se foredrag
Inger Hanne Vikshåland | Stavanger Kommune

Inger Hanne Vikshåland | Stavanger Kommune

Growth Hacking.

Se foredrag